Hạ Long Travel Limousine tuyến Hà Nội - Hạ Long

Thứ Sáu, 22/10/2021| 18:39

Xe Limousine cao cấp - dịch vụ chuyên nghiệp - Nhanh chóng, thuận tiện - Đưa đón tận nơi

* L?CH CH?Y XE: 

Hà N?i - H? Long: 05h - 06h - 07h - 08h - 09h - 10h - 11h - 12h - 13h - 14h - 15h -16h - 17h - 18h - 19h - 20h

H? Long - Hà N?i: 05h - 06h - 07h - 08h - 09h - 10h - 11h - 12h - 13h - 14h - 15h - 16h - 17h - 18h - 19h - 20h

TH?I GIAN DI CHUY?N: 2 ti?ng 30 phút

Ðón tr? khách t?n noi trong n?i thành Hà N?i và H? Long

Xe ch?y cao t?c Hà N?i - Cao t?c 5B Hà N?i - H?i Phòng - C?u B?chÐ?ng - H? Long

  • Ð?T XE: 1900.0381 - CSKH: 024.7300.4383 
  • Email: xehalong.vn@gmail.com

 

 

CAM K?T D?CH V?

L?a ch?n d?t xe c?a chúng tôi, Quý khách hàng s? du?c tr?i nghi?m nh?ng d?ch v? t?t nh?t các tiêu chu?n vàng trong dòng xe Limousine bao g?m:


-  Xe Limousine 9 ch? và 11 ch? Dcar Solati d?ng c?p 5 sao

- N?i th?t sang tr?ng ti?n nghi, d?ng c?p 5 sao, gh? Massage hi?n d?i

- Xe dua dón khách t?n noi n?i thành Hà N?i - H? Long

- KHÔNG b?t khách d?c du?ng, ng?i dúng s? gh?
- KHÔNG tang giá d?ch v? ngày l?, t?t
- MI?N PHÍ khan l?nh, nu?c u?ng 
- TRANG B? ti?n nghi d?y d? Wifi 4G, tivi màn hình LED, h? th?ngâm thanh s?ng d?ng
- D?CH V? tu v?n và CSKH nhi?t tình, chuyên nghi?p.
-Ð?I NGU lái xe du?c dào t?o chuyên nghi?p, nhi?u nam kinh nghi?m, nhi?t tình, chu dáo, luôn d?t s? an toàn cho khách hàng lên hàng d?u.
LIÊN H?Ð?T XE: 1900.0381 - 024.7300.4383
Top